Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

Sayfa kenar boşlukları:

İlk sayfa için üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm

diğer sayfalar için üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

Bildiri herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.

Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.

Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.

Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

Bildiriler, (başlık, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 5 sayfadan fazla olmamalıdır.

Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

Başlık                          14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük

Yazar adları                 12 İtalik

Kurum adları               12

Özetler                        9 İtalik

Alt ve üst simgeler      7

Başlıklar                      11 Kalın

Metin                          9